Klubblad

 

Klubbladet

 I-KAST med din hund

udkommer 4 gange om året.

 

For at vi kan lave et alsidigt blad, opfordres medlemmerne til at komme med indlæg såvel store som små.
Nogle er allerede på banen, men det er en hver redaktions drøm at have emner liggende i skuffen og kunne trække dem op til glæde og gavn for andre.
Et blad uden indhold er sværere at lave end et, hvor der er materialer i overskud.

 
Udkommer 
16. marts 
15. juni 
20. september  
  7. december
Deadline
15. februar
15. maj
15. august
  8. november
 
 
Indlæg kan afleveres eller mailes til Jonna Andersen joa@dch-ikast.dk
 

Bladet bliver trykt af: