Pris på medlemsskab
     
Grundkontingent 500 kr. (pr. 1/1 2020)
Træningsgebyr, januar 800 kr.   
Indmeldelsesgebyr  200 kr.   
     
Ønsker du at træne på flere hold/eller med 2 hunde betales ½ træningsgebyr for efterfølgende hold/hunde.
Søgning
Søg