Pris på medlemsskab
     
Grundkontingent 460 kr. (pr. 1/1 2018)
Træningsgebyr, januar 600 kr.   
Træningsgebyr, april 450 kr.   
Træningsgebyr, juli 300 kr.   
Træningsgebyr, okt. 150 kr.  
Indmeldelsesgebyr  200 kr.   
     
Ønsker du at træne på flere hold/eller med 2 hunde betales ½ træningsgebyr for efterfølgende hold/hunde.
Søgning
Søg